Du køber - vi donerer!
Senseo fejrer miljøet i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening
Senseo fejrer miljøet
Bidrager til en mere bæredygtig planet
Hos SENSEO er vi drevet af vores passion for kaffe, som både respekterer miljøet og de involverede lokalsamfund, fra dyrkningen af vores kaffe og design og fremstilling af vores maskiner, alle leddene indtil du brygger din SENSEO®-kaffe derhjemme. Vi er opsatte på og engagerede i at sikre, at vi respekterer miljøet i alle leddene af vores forsyningskæde. Vores mål er fortsat at reducere vores CO2-fodaftryk, samtidig med at vi forbedrer de sociale og miljømæssige forhold de steder, hvor vores kaffe vokser og dyrkes.
For at fremme denne process går vi sammen med den danske naturorganisation - Danmarks Naturfredningsforening - for at fejre verdens miljødag den 5. juni. Vi donerer 200 DKK for hvert SENSEO-apparat, der sælges over en 3-ugers periode til Danmarks Naturfredningsforening. Indtægterne vil hjælpe Danmarks Naturfredningsforening med at videreudvikle deres aktiviteter med hensyn til at bevare miljøet - hvilket viser SENSEOs forpligtelse til at respektere miljøet ikke kun i lande med kaffeoprindelse, men også de lande, vi opererer i.
Vi elsker naturen
Vi fokuserer på en bæredygtig fremtid
Tusind tak fordi, du gennem dit køb af en Senseo maskine, har valgt at støtte Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for mere natur i Danmark, et renere miljø og en bæredygtig fremtid. Din støtte er derfor med til at: Beskytte plante- og dyrelivet. Bevare unikke danske naturområder. Mindske klimapåvirkningerne. Beskytte drikkevandet. Mindske affald og forurening. Foreningen er, på trods af navnet, meget mere end naturfredninger.
Danmarks Naturfredningsforening taler naturens sag og forsvarer den i alle spørgsmål, hvor unikke landskaber, sårbare dyr eller danskernes rekreative områder er blevet uretfærdigt behandlet af offent­lige og private interesser, da naturen jo ikke kan forsvare sig selv. Danmarks Naturfredningsforening er i dag Danmarks største grønne organisation med over 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige. Foreningen er privat og modtager ikke støtte fra det offentlige. Indtægter kommer primært fra støt­ten fra private støttemedlemmer, resten kommer fra bidrag fra fonde og er­hvervssamarbejdspartnere.